มาแล้ว!! โปรแกรมคำนวณภาษี ปีภาษี 56-57 Sanook Event

โปรแกรมคำนวณภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2556 ปี 2557

document.domain = “sanook.com”;

 • 2 ม.ค. 57 17.39 น. | เปิดอ่าน | ความคิดเห็น 13
 • สนับสนุนเนื้อหา มาแล้ว!! โปรแกรมคำนวณภาษี ปีภาษี 56 57 Sanook Event

(function() { var ctrt = document.createElement(‘script’); ctrt.type = ‘text/javascript’; ctrt.async = true; ctrt.src = “http://apps.sanook.com/weblog/ctrt/ct/?zone=money&site_id=11&weblog_id=1&entry_id=170747″; var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ctrt, s); })(); function show_block_ui() { $.blockUI({ message:”, css: { top: ($(window).height() – 562) /2 + ‘px’, left: ($(window).width() – 608) /2 + ‘px’, width: ’608px’ } }); } function tb_remove() {$.unblockUI();}

มาแล้ว!! โปรแกรมคำนวณภาษี ปีภาษี 56 57 Sanook Event

ถึงเวลาผู้ที่มีรายได้ต้องยื่นกันแล้ว ซึ่งเรามี โปรแกรมคำนวณภาษีแบบง่ายๆ ที่ช่วยให้คุณเตรียมตัววางแผนเรื่องภาษีได้ดียิ่งขึ้น โดยในโปรแกรมสามารถใสค่าลดหย่อนต่างๆได้ เช่น ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน ซื้อประกันชีวิต หรือลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ LTF หรือ RMF ลองตรวจสอบกันดูว่าปีนี้เราต้องเสียภาษีเท่าไร 

ทดลองคิดภาษีด้วยโปรแกรมคํานวณภาษี 2556 คลิกที่นี่ - เครื่องมือคำนวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556

สำหรับปีนี้คณะรัฐมนตรี ยังได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาสำหรับการคำนวณเงินได้สุทธิจาก 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุด 37% เป็น 35% มีผลบังคับให้คนที่เงินเดือน150,001 – 300,000 บาท เสียภาษีลดลงถึง 50% โดยโครงสร้างภาษีใหม่ตามตารางด้านล่าง

 

มาแล้ว!! โปรแกรมคำนวณภาษี ปีภาษี 56 57 Sanook Event

นอกจากนี้อย่าลืมว่าคำนวณภาษีเสร็จแล้ว ต้องยื่นแบบชำระภาษีภายในเดือนมกราคม – มีนาคมด้วย ถ้าเป็นไปได้ การยื่นแบบเสียภาษีให้ยื่นตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะปลายเดือนมีนาคมจะมีคนยื่นแบบฯจำนวนมาก หากคุณได้รับเงินภาษีคืน อาจจะทำให้ได้รับเงินล่าช้าขึ้นได้

สำหรับตัวอย่างการคำนวนภาษีคือ

ตัวอย่างการคำนวณภาษีโดยทั่ว ๆ ไป
นาย สนุก เป็นหนุ่มโสด ทำงานประจำ มีรายได้ปีละ 300,000 บาท จ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพปีละ 100,000 บาท ทำประกันชีวิตไว้โดยจ่ายเบี้ยประกันปีละ 12,000 บาท บริจาคเงิน 3,000 บาท

สามารถคำนวณการเสียภาษีได้ดังนี้
รายได้ตลอดทั้งปี 300,000 บาท
หักค่าใช้จ่าย (40% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 60,000) 60,000 บาท 
ค่าลดหย่อนส่วนตัว 30,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันชีวิต 12,000  บาท 
เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 18,000  บาท 
เหลือ 180,000  บาท 

หักเงินบริจาคตามที่จ่ายจริง 3,000  บาท 
เงินได้สุทธิก่อนเสียภาษี 177,000 บาท  บาท 

ต้องเสียภาษีดังนี้
เงินได้ 150,000 บาทแรก ยกเว้นภาษี และที่เหลือ 27,000 บาท (ที่เกินจาก 150,000 บาท) อยู่ในช่วงอัตรา ภาษี 5% (ระหว่าง 150,001 บาท- 300,000 บาท) เท่ากับว่าต้องเสียภาษี 1,350 บาท

 

 

มาแล้ว!! โปรแกรมคำนวณภาษี ปีภาษี 56 57 Sanook Event

ขึ้นไปบนสุด

$(function(){$(‘.show-cont-stat’).last().after($(‘div.share-button’).show());}); function google_ad_request_done(google_ads) { var s = ”; var i; if (google_ads.length == 0) {return;} if (google_ads.length == 1) { s += ‘

 • Ads by Google
 • ‘ s += ‘

 • ‘ + // description google_ads[0].line1 + ‘
 • ‘ + google_ads[0].line2 + ‘ ‘ + google_ads[0].line3 + ‘
 • ‘ + google_ads[0].visible_url + ‘
 • ‘; } else if (google_ads.length > 1) { // Change AFC Template hear s += ‘

 • Ads by Google
 • ‘ for(i = 0; i < google_ads.length; ++i) { s += '

 • ‘ + // description google_ads[i].line1 + ‘
 • ‘ + google_ads[i].line2 + ‘ ‘ + google_ads[i].line3 + ‘
 • ‘ + google_ads[i].visible_url + ‘
 • ‘; } } document.write(s); return; } google_ad_client = ‘pub-3354360919676749′; // sanook.com client_id (pub-3354360919676749) google_ad_channel = ’9309662054′; // money.sanook.com (JS-money.sanook.text.500×280 9309662054) google_ad_output = ‘js’; google_max_num_ads = ’1′; // google_skip = ’1′; google_ad_type = ‘text’; //google_image_size = ’500×280′; google_feedback = ‘on’;

  if (typeof($.blockUI) == ‘undefined’) { document.write(unescape(‘%3Cscript src=”http://p3.isanook.com/sh/0/js/jquery.blockUI-no-alert.js”%3E%3C/script%3E’)); } var socket = new easyXDM.Socket({ remote: “http://apps.sanook.com/discussion/discus/view/render_theme/51d1047fb0ad197574000000/170747/?title=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5+%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2+%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5+2556+%E0%B8%9B%E0%B8%B5+2557&referer=http%3A%2F%2Fmoney.sanook.com%2F170747%2F%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5-2556-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2557%2F&page=”, local: “http://p4.isanook.com/sh/0/js/easyXDM/name.html”, swf: “http://p3.isanook.com/sh/0/js/easyXDM/easyxdm.swf”, container: “discus-wrapper”, onMessage:function(message, origin) { if(message == ‘_login’){ if(typeof _accessSanook == ‘undefined’){ $(‘#login-button’).click(); }else{ $(‘#_accessSanook’).click(); } }else if(message == ‘_register’){ var url = $(‘.member-log-off a[title="สมัครสมาชิก"]‘).attr(‘href’) || $(‘#_registerSanook’).attr(‘href’); location.href = url; }else if(message.search(“_reply_success:”) != -1){ var offsetParent = $(‘#discus-wrapper > iframe’).offset().top var offsetChild = message.split(‘:’)[1]; var offset = parseInt(offsetParent) + parseInt(offsetChild); $(‘html, body’).animate({scrollTop: offset}, 1000); }else if(message.search(“_alert:”) != -1){ var msg = message.split(‘:’)[1]; addOverlay(msg); }else{ $(‘#discus-wrapper > iframe’).attr(‘frameBorder’, ’0′); $(‘#discus-wrapper > iframe’).attr(‘allowtransparency’, ‘true’); $(‘#discus-wrapper > iframe’).attr(‘scrolling’, ‘no’); $(‘#discus-wrapper > iframe’).attr(‘horizontalscrolling’, ‘no’); $(‘#discus-wrapper > iframe’).attr(‘verticalscrolling’, ‘no’); $(‘#discus-wrapper > iframe’).css({‘width’:’100%’, ‘height’:message+’px’, ‘overflow’:'hidden’}); } } }); function addOverlay(message){ $.blockUI({ message: ‘

  ‘+message+’ตกลง

  ปิด

  ‘, css: { top: ’30%’, width: ‘auto’, height: ‘auto’, padding: ’30px’, border: ‘none’, color: ‘#353535′, cursor: null }, overlayCSS: { cursor: null } }); $(‘.blockOverlay, .comment-closeblockui, .btn-ok’).click($.unblockUI); }


  ที่มา : มาแล้ว!! โปรแกรมคำนวณภาษี ปีภาษี 56-57


  Related Event
  ร่วมแสดงความคิดเห็น