ประวัติ เทม เมธี ทับทิมทอง นักล่าฝัน V6 แห่ง True Academy Fantasia10 (AF10)

ประวัติ เทม เมธี ทับทิมทอง นักล่าฝัน V6 แห่ง True Academy Fantasia10 (AF10)
 

ทีม : ฝากรัก

ชื่อ – สกุล : เมธี ทับทิมทอง

ชื่อเล่น : เทม

วัน เดือน ปีเกิด : 28 มกราคม 2533

อายุ : 23 ปี

น้ำหนัก : 63 กก.

ส่วนสูง : 173 ซม.

ภูมิลำเนา : ประเทศอังกฤษ

อาชีพ : -

ระดับการศึกษา : Bachelor's Degree

สาขาวิชา : Performing Arts

สถาบัน : Kingston University (England)

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, การแสดง, ศิลปะการต่อสู้

ความใฝ่ฝันในชีวิต : นักร้อง, นักแสดง

แนวเพลงที่ถนัด : R&B


Related Event
ร่วมแสดงความคิดเห็น