ประวัติ ตอง ณภัทร แสงโฮง นักล่าฝัน V8 แห่ง True Academy Fantasia 10 (AF10)

ประวัติ ตอง ณภัทร แสงโฮง นักล่าฝัน V8 แห่ง True Academy Fantasia 10 (AF10)

ทีม : ฝากรัก

ชื่อ – สกุล : ณภัทร แสงโฮง

ชื่อเล่น : ตอง

วัน เดือน ปีเกิด : 13 เมษายน 2535

อายุ : 21 ปี

น้ำหนัก : 60 กก.

ส่วนสูง : 175 ซม.

ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ : นักศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2

สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์

สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสามารถพิเศษ : เล่นกีตาร์, เบส, ร้องเพลง

ความใฝ่ฝันในชีวิต : ศิลปิน

แนวเพลงที่ถนัด : ROCK, POP ROCK


Related Event
ร่วมแสดงความคิดเห็น