ประวัติ ถังเบียร์ ภูริวัชร์ ธีระชาติ V20 แห่ง True Academy Fantasia 10 (AF10)

ประวัติ  ถังเบียร์ ภูริวัชร์ ธีระชาติ V20 แห่ง True Academy Fantasia 10 (AF10)

 
ทีม :
 ฝากรัก

ชื่อ – สกุล : ภูริวัชร์ ธีระชาติ

ชื่อเล่น : ถังเบียร์

วัน เดือน ปีเกิด : 4 ตุลาคม 2535

อายุ : 20 ปี

น้ำหนัก : 60 กก.

ส่วนสูง : 170 ซม.

ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร

อาชีพ : นักศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปีที่ 2

สาขา : วิชานิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความสามารถพิเศษ : เต้น, เล่น Auto Sax

ความใฝ่ฝันในชีวิต : ศิลปินนักร้อง – นักแสดง/ ทำงานในวงการบันเทิง

แนวเพลงที่ถนัด : POP


Related Event
ร่วมแสดงความคิดเห็น