ประวัติ หงหยก จันษกร กิตติวัฒนาการ V23 แห่ง True Academy Fantasia 10 (AF10)

ประวัติ  หงหยก จันษกร กิตติวัฒนาการ V23 แห่ง True Academy Fantasia 10 (AF10)


ทีม : ฝากรัก

ชื่อ – สกุล : จันษกร กิตติวัฒนาการ

ชื่อเล่น : หงหยก

วัน เดือน ปีเกิด : 22 มีนาคม 

อายุ : 20 ปี

น้ำหนัก : 44 กก.

ส่วนสูง : 164 ซม.

ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร

อาชีพ : นักศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปีที่ 3

สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์

สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคอินเตอร์

ความสามารถพิเศษ : ภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี, ร้องเพลง, กีตาร์, Beat Box, MC, Acting

ความใฝ่ฝันในชีวิต : มีผลงานเพลงของตัวเองที่คนฟังจำได้แล้วรู้ว่าใครร้อง

แนวเพลงที่ถนัด : POP, R&B


Related Event
ร่วมแสดงความคิดเห็น