ประวัติ นัน สุนันทา ยูรนิยม V22 แห่ง True Academy Fantasia 10 (AF10)

ประวัติ  นัน สุนันทา ยูรนิยม V22 แห่ง True Academy Fantasia 10 (AF10)

 ทีม : ฝันและใฝ่ชื่อ – สกุล : สุนันทา ยูรนิยมชื่อเล่น : นันวัน เดือน ปีเกิด : 1 กุมภาพันธ์ 2534อายุ : 22 ปีน้ำหนัก : 55 กก.ส่วนสูง : 171 ซม.ภูมิลำเนา : จังหวัดตราดอาชีพ : -ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาวิชา : Health Scienceสถาบันมหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรความสามารถพิเศษ : - ความใฝ่ฝันในชีวิต : นักร้อง, นักธุรกิจแนวเพลงที่ถนัด : POP, POP ROCK


Related Event
ร่วมแสดงความคิดเห็น