​ประวัติ แทนคุณ จิตต์อิสระ

ประวัติ แทนคุณ จิตต์อิสระ

แทนคุณ จิตต์อิสระ (ชื่อเล่น: อี้) มีชื่อเดิมคือ เอกชัย บูรณผานิต (แซ่ผ่าง) เป็นอาจารย์สอนภาษาจีน ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เรื่องความสัมพันธ์ไทย-จีน และได้รับเชิญให้เป็นพิธีกรในรายการเดียวกันนี้ ภายหลังได้จัดตั้ง "สถาบันฮั่นอี้ หรือ โรงเรียนนวัตกรรมภาษาและปัญญามนุษย์" และในปี พ.ศ. 2554 ได้เข้าสู่งานการเมืองโดยการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

​ประวัติ แทนคุณ จิตต์อิสระ

เกิด    4 เมษายน พ.ศ. 2522 (34 ปี)
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรคการเมือง    ประชาธิปัตย์
ศาสนา    พุทธศาสนา

ประวัติ
แทนคุณ จิตต์อิสระ เกิดวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2522 ที่อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นลูกชายคนโตในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน มีชื่อเสียงจากการเป็นนักแสดง ละคร และภาพยนตร์ เช่น 6/16 ร้ายบริสุทธิ์,สตรีเหล็ก

ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 พ่อของแทนคุณ ได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน จึงตัดสินใจหยุดรับงานแสดงเพื่อทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัว ดูแลแม่และพี่น้อง ด้วยการเริ่มเรียนภาษาจีน นอกจากนี้ยังทำให้ได้พบสัจธรรมของชีวิตและศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง โดยอุปสมบทครั้งแรกที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์ ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นสายปฏิบัติของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นความตั้งใจที่จะศึกษางานของท่านอาจารย์พุทธทาสอย่างจริงจังเช่นกัน

ภายหลังลาสิกขาแทนคุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า "แทนคุณ จิตต์อิสระ" เป็นความหมายเพื่อเตือนสติให้ตั้งใจ "ทดแทนบุญคุณ" ของพ่อผู้ล่วงลับและแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ ตลอดจนนามสกุลที่ได้จากการศึกษาธรรมะหมายถึง "จิตใจที่เป็นอิสระจากกิเลสและความยึดมั่นถือมั่น" ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้

การศึกษา
แทนคุณ จิตต์อิสระ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานด้านสังคม
แทนคุณ จิตต์อิสระ ได้หันมาทำกิจกรรมทางสังคมและเผยแผ่ธรรมะให้กับเยาวชนมากขึ้นเป็นทั้งอาสาสมัคร วิทยากร พิธีกร ตลอดจนนักเคลื่อนไหวในเชิงธรรมะและสังคมอย่างกว้างขวาง จึงถือได้ว่าเขาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่น่ายกย่องและเรียนรู้ ถึงความเสียสละและทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาและเด็กเยาวชน อาทิ
อดีตอนุกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา
อดีตอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย ฯลฯ
ผู้อำนวยการสถาบันฮั่นอี้ สอนภาษาจีนและพิธีกร
ประธาน "กองทุนสื่อธรรมะเพื่อเยาวชน" และประธานเครือข่ายเยาวชนคนรักดี
ประธานด้านเด็กและเยาวชน สมาคมฟุโจวแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการผลิตรายการส่งเสริมธรรมะให้กับเยาวชน "มหัศจรรย์แห่งปัญญา"
รายการอธิษฐานสิจ๊ะ
ผู้อำนวยการผลิตละครส่งเสริมธรรมะเรื่อง "กรรมพยากรณ์"
ประธานโครงการเผยแผ่พุทธธรรมเพื่อเยาวชน 1 ครอบครัว 1 ลูกกตัญญู
กรรมการและเลขานุการกลุ่มธรรมะการ์ตูน 80 พรรษา มหาราช ผู้ผลิตภาพยนตร์แอนนิเมชั่น เรื่อง พระพุทธเจ้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บทบาททางการเมือง
ขณะออกหาเสียงร่วมกับนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
แทนคุณ จิตต์อิสระ เข้ามามีบทบาททางด้านการเมือง โดยการสนับสนุนการดำเนินนโยบายด้านเด็กและเยาวชน ร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์อาทิ
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อดีตที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา เด็ก และเยาวชน ของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็ก และเยาวชน ของ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามคณะกรรมการด้านเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
ในปี พ.ศ. 2554 แทนคุณได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตดอนเมือง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยแพ้ให้กับ นายการุณ โหสกุล จากพรรคเพื่อไทย ต่อมา ได้เป็นโฆษกประจำตัวของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภาและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลทูตพิทักษ์สิทธิเด็ก ปี 2552
รางวัลพระราชทานกลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2551
รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2545
รางวัลศิลปินคุณธรรม ปี 2546
รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านยาเสพติด
รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ผลงานที่ผ่านมา
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
มหัศจรรย์แห่งปัญญา
Make a Wish อธิษฐานสิจ๊ะ

พิธีกรรายการโทรทัศน์
อัจฉริยะข้ามคืน ทางช่อง 3 (2549 – 2551)
แฟนพันธุ์แท้ ทางททบ.5 (2550 – 2552)
อัจฉริยะยกบ้าน ทางททบ.5 (2551)
สยามทูเดย์ ทางททบ.5 (2552)
คนเก่งภาษาไทย ทางทีวีไทย (2552 – 2553)
มองปัญหาด้วยธรรม
ตามหาแก่นธรรม
พลังงานของพ่อ
รักลูก Learning
ธรรมะกับนักบริหาร
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ทางช่อง 9 ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่สทท.

ละครโทรทัศน์
ทอฝันกับมาวิน (ช่อง 5) (ปี 2539)
ดวงไฟในพายุ (ช่อง 5) (ปี 2540)
เลือดทรนง (ช่อง 3) (ปี 2542)
ดร.ครก (ช่อง 3) (ปี 2542)
น้องใหม่ ร้ายบริสุทธิ์ (ช่อง 3) (ปี 2543)
เจ้าสัวน้อย (ช่อง 7) (ปี 2543)
แค่เอื้อม (ช่อง 7) (ปี 2543)
ละคร เทิดพระเกียรติ ชุด ฟ้าโอบ ดินอุ่น เรื่อง นักสู้ (ช่อง 5)
ซิตคอม รวมพลคน (น่า) ใช้ พ.ศ. 2539

มิวสิควีดีโอ
อย่าหยุดรักฉัน – เอ-ม็อบ

อื่น ๆ
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ความสัมพันธ์ไทย-จีน (ปี 2005)
หัวหน้าทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชในรายการยกสยามปี 2

ที่มา : wikipedia


Related Event
ร่วมแสดงความคิดเห็น