ปฎิทิน มิถุนายน 2559

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
Today
26 พฤษภาคม 2561

ปฏิทิน มิถุนายน 2559

  • จันทร์
  • อังคาร
  • พุธ
  • พฤหัสบดี
  • ศุกร์
  • เสาร์
  • อาทิตย์
วันดื่มนมโลก - 1 มิถุนายน 2559
กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมให้แก่ประชาชน
วันสิ่งแวดล้อมโลก - 5 มิถุนายน 2559
เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ ระหว่างชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม
วันอานันทมหิดล - 9 มิถุนายน 2559
รำลึกถึงพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ของพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ฟุตบอลยูโร 2016 - 10 มิถุนายน 2559
วันเปิดการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 (EURO 2016) ที่ประเทศฝรั่งเศษ มหกรรมฟุตบอลที่ทั่วโลกต่างรอคอย เปิดฉากอย่างเป็นทางการ
วันที่มีการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย
วันสุนทรภู่ - 26 มิถุนายน 2559
วันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่) ซึ่งมีผลงานด้านบทกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจำนวนมาก
วันแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ทั่วโลก