ปฎิทิน มีนาคม 2559

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2559
Today
26 พฤษภาคม 2561

ปฏิทิน มีนาคม 2559

วันนักข่าว - 5 มีนาคม 2559
วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
วันสตรีสากล - 8 มีนาคม 2559
วันสตรีสากลไม่ได้เป็นเพียงวันที่กลุ่มสตรีทั่วโลกร่วมฉลองกันท่านั้น แต่เป็นวันที่องค์กรสหประชาชาติได้ร่วมเฉลิมฉลองด้วย
วันช้างไทย - 13 มีนาคม 2559
หากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น ก็จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น
วันนอนหลับโลก - 18 มีนาคม 2559
The World Sleep Day is held annually on the Friday before Spring Vernal Equinox.
เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ ส่งเสริมให้ อสม.ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประขาชนชาวไทย
งานที่จัดขึ้นเพื่อให้สาธารณชน เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับโรคดาวน์ซินโดรม
วันน้ำของโลก - 22 มีนาคม 2559
เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก
Motor Show 2016 - 23 มีนาคม 2559
พาชมรถใหม่ พริตตี้สุดฮอต ในงาน Motor Show 2016 (มอเตอร์โชว์ 2016) อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
วันวัณโรคโลก - 24 มีนาคม 2559
เพื่อย้ำเตือนให้ประชากรทั่วโลกตระหนักว่าวัณโรคยังคงระบาดทั่วโลก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า 1.7 ล้านคนต่อปี และร่วมกันต่อด้านวัณโรค
วันกองทัพอากาศ - 27 มีนาคม 2559
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ และมีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับ ของกองทัพอากาศไทย
เป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง