ปฎิทิน สิงหาคม 2559

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2559
Today
26 พฤษภาคม 2561

ปฏิทิน สิงหาคม 2559

วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข ขึ้นในประเทศไทย
โอลิมปิก 2016 - 5 สิงหาคม 2559
วันเปิดงาน มหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 ณ เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล
วันรพี - 7 สิงหาคม 2559
วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
วันแม่แห่งชาติ - 12 สิงหาคม 2559 (วันหยุดราชการ)
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันสันติภาพไทย - 16 สิงหาคม 2559
เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของขบวนการเสรีไทย ที่ได้กระทำในระหว่างที่ประเทศชาติอยู่ในช่วงวิกฤติ
วันสารทจีน - 17 สิงหาคม 2559
วันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยพิธีเซ่นไหว้ และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้
เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
พิธีปิดโอลิมปิก 2016 - 21 สิงหาคม 2559
พิธีปิดงาน มหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 31 ที่เจ้าภาพการจัดงานคือประเทศบราซิล
วันสุนัขแห่งชาติ - 26 สิงหาคม 2559
วันสุนัขแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปี จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2547 หรือปี 2004 โดย คอลลีน เพจ (Colleen Paige) ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง