ปฎิทิน พฤศจิกายน 2560

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
Today
16 ธันวาคม 2561

ปฏิทิน พฤศจิกายน 2560

วันลอยกระทง - 3 พฤศจิกายน 2560
พิธีที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง
วันคนพิการแห่งชาติ - 11 พฤศจิกายน 2560
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง - 14 พฤศจิกายน 2560
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 โดยพระองค์ได้ทรงศึกษาค้นคว้า ตลอดจนการวิจัยทางด้านเอกสารในด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปลงสภาพอากาศ
วันกองทัพเรือ - 20 พฤศจิกายน 2560
เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากรมทหารเรือ ให้เจริญก้าวหน้าทั้งองค์บุคคล และองค์วัตถุ
วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของไทย
วันสาธารณสุขแห่งชาติ - 27 พฤศจิกายน 2560
วันก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข