ปฎิทิน กรกฎาคม 2561

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
Today
20 ตุลาคม 2562

ปฏิทิน กรกฎาคม 2561

  • จันทร์
  • อังคาร
  • พุธ
  • พฤหัสบดี
  • ศุกร์
  • เสาร์
  • อาทิตย์
วันอาสาฬหบูชา - 27 กรกฎาคม 2561 (วันหยุดราชการ)
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก (ปฐมเทศนา) แก่ปัญจวัคคีย์ คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2561 (วันหยุดราชการ)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10
วันเข้าพรรษา - 28 กรกฎาคม 2561 (วันหยุดราชการ)
วันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงกลางเดือน 11
วันภาษาไทย - 29 กรกฎาคม 2561
เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย