รวมปฏิทินวันหยุดไทย

ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565

3 กุมภาพันธ์ 2565
4 กุมภาพันธ์ 2565
10 กุมภาพันธ์ 2565
14 กุมภาพันธ์ 2565
16 กุมภาพันธ์ 2565
24 กุมภาพันธ์ 2565
26 กุมภาพันธ์ 2565

ปฏิทิน เมษายน 2565

2 เมษายน 2565
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5 เมษายน 2565
วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
6 เมษายน 2565
7 เมษายน 2565
15 เมษายน 2565
22 เมษายน 2565
24 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
29 เมษายน 2565
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ปฏิทิน พฤษภาคม 2565

4 พฤษภาคม 2565
5 พฤษภาคม 2565
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
8 พฤษภาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565
13 พฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565

ปฏิทิน กรกฎาคม 2565

4 กรกฎาคม 2565
13 กรกฎาคม 2565
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
14 กรกฎาคม 2565

ปฏิทิน สิงหาคม 2565

1 สิงหาคม 2565
4 สิงหาคม 2565
วันสัตวแพทย์ไทย
7 สิงหาคม 2565
16 สิงหาคม 2565
26 สิงหาคม 2565

ปฏิทิน กันยายน 2565

10 กันยายน 2565
15 กันยายน 2565
16 กันยายน 2565
19 กันยายน 2565
22 กันยายน 2565
24 กันยายน 2565
28 กันยายน 2565
วันพระราชทานธงชาติไทย

ปฏิทิน ตุลาคม 2565

8 ตุลาคม 2565
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
9 ตุลาคม 2565
10 ตุลาคม 2565
13 ตุลาคม 2565
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
16 ตุลาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
23 ตุลาคม 2565

ปฏิทิน ธันวาคม 2565

3 ธันวาคม 2565
7 ธันวาคม 2565
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
12 ธันวาคม 2565
หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
15 ธันวาคม 2565
16 ธันวาคม 2565
24 ธันวาคม 2565
25 ธันวาคม 2565
31 ธันวาคม 2565