ปฎิทิน พฤศจิกายน 2561

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
Today
20 ตุลาคม 2562

ปฏิทิน พฤศจิกายน 2561

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง - 14 พฤศจิกายน 2561
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 โดยพระองค์ได้ทรงศึกษาค้นคว้า ตลอดจนการวิจัยทางด้านเอกสารในด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปลงสภาพอากาศ
วันกองทัพเรือ - 20 พฤศจิกายน 2561
เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากรมทหารเรือ ให้เจริญก้าวหน้าทั้งองค์บุคคล และองค์วัตถุ
วันลอยกระทง - 22 พฤศจิกายน 2561
พิธีที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง
วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของไทย
วันสาธารณสุขแห่งชาติ - 27 พฤศจิกายน 2561
วันก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข
Motor Expo 2018 - 29 พฤศจิกายน 2561
ชมบรรยากาศงาน Motor Expo 2018 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 10 ธันวาคม 2561 งานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2018
Motor Expo 2018 - 30 พฤศจิกายน 2561
ชมบรรยากาศงาน Motor Expo 2018 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 10 ธันวาคม 2561 งานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2018