ปฎิทิน กรกฎาคม 2562

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
Today
22 พฤศจิกายน 2561

ปฏิทิน กรกฎาคม 2562

วันอาสาฬหบูชา - 16 กรกฎาคม 2562 (วันหยุดราชการ)
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก (ปฐมเทศนา) แก่ปัญจวัคคีย์ คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
วันเข้าพรรษา - 17 กรกฎาคม 2562 (วันหยุดราชการ)
วันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงกลางเดือน 11
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันภาษาไทย - 29 กรกฎาคม 2562
เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย