ปฏิทิน เมษายน 2562

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562
Today
วันนี้วันพระ 28 มกราคม 2564

ปฏิทิน เมษายน 2562

  • จันทร์
  • อังคาร
  • พุธ
  • พฤหัสบดี
  • ศุกร์
  • เสาร์
  • อาทิตย์
วันออมสิน - 1 เมษายน 2562
เป็นการระลึกถึงการก่อกำเนิดขึ้นของธนาคารออมสิน โดยจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรักนิสัยการออมเงิน
April Fool's Day - 1 เมษายน 2562
วันที่คนแกล้งหลอกกันด้วยการแต่งเรื่องอะไรก็ไดมาหลอกให้คน อื่นหลงเชื่อ จากนั้นค่อยเฉลยในตอนท้าย
เป็นวันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก
วันเลิกทาส - 1 เมษายน 2562
พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ.124 ลูกทาสทุกคนเป็นไทเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2448
Motor Show 2019 - 1 เมษายน 2562
พาชมรถใหม่ พริตตี้สุดฮอต ในงาน Motor Show 2019 (มอเตอร์โชว์ 2019) อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
Motor Show 2019 - 2 เมษายน 2562
พาชมรถใหม่ พริตตี้สุดฮอต ในงาน Motor Show 2019 (มอเตอร์โชว์ 2019) อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
Motor Show 2019 - 3 เมษายน 2562
พาชมรถใหม่ พริตตี้สุดฮอต ในงาน Motor Show 2019 (มอเตอร์โชว์ 2019) อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
Motor Show 2019 - 4 เมษายน 2562
พาชมรถใหม่ พริตตี้สุดฮอต ในงาน Motor Show 2019 (มอเตอร์โชว์ 2019) อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
วันเช็งเม้ง - 5 เมษายน 2562
เทศกาลเช็งเม้ง เป็นเทศกาลประจำปีในการบูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วของชาวจีน
Motor Show 2019 - 5 เมษายน 2562
พาชมรถใหม่ พริตตี้สุดฮอต ในงาน Motor Show 2019 (มอเตอร์โชว์ 2019) อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
วันจักรี - 6 เมษายน 2562 (วันหยุดราชการ)
เป็นวันครบรอบหารก่อตั้งราชวงจักรี ซึ่งครองราชอยู่ในปัจจุบัน ราชวงจักรีได้ก่อตั้งโดย พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หรือ พระรามาธิบดีที่ 1
Motor Show 2019 - 6 เมษายน 2562 (วันหยุดราชการ)
พาชมรถใหม่ พริตตี้สุดฮอต ในงาน Motor Show 2019 (มอเตอร์โชว์ 2019) อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
วันอนามัยโลก - 7 เมษายน 2562
องค์การอนามัยโลก ก้าวหน้าเข้ามาดำเนินกิจกรรมทางด้านอนามัย แทนสำนักงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยแห่งสันนิบาตชาติ
Motor Show 2019 - 7 เมษายน 2562
พาชมรถใหม่ พริตตี้สุดฮอต ในงาน Motor Show 2019 (มอเตอร์โชว์ 2019) อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
วันสงกรานต์ - 13 เมษายน 2562 (วันหยุดราชการ)
วันที่พระอาทิตย์ ผ่านหรือเคลื่อนย้าย จากราศีมีน เข้าสู่ ราศีเมษ ในเดือนเมษายน
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ - 13 เมษายน 2562 (วันหยุดราชการ)
เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
วันสงกรานต์ - 14 เมษายน 2562 (วันหยุดราชการ)
วันที่พระอาทิตย์ ผ่านหรือเคลื่อนย้าย จากราศีมีน เข้าสู่ ราศีเมษ ในเดือนเมษายน
วันครอบครัว - 14 เมษายน 2562 (วันหยุดราชการ)
โดยส่วนใหญ่ ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัว มีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก
วันสงกรานต์ - 15 เมษายน 2562 (วันหยุดราชการ)
วันที่พระอาทิตย์ ผ่านหรือเคลื่อนย้าย จากราศีมีน เข้าสู่ ราศีเมษ ในเดือนเมษายน
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ - 16 เมษายน 2562 (วันหยุดราชการ)
วันคุ้มครองโลก - 22 เมษายน 2562
เพื่อปลุกเร้าจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันยิ่งถูกมนุษย์ทำลาย
วันเทศบาล - 24 เมษายน 2562
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยให้ทันสมัย เช่นเดียวกันกับนานาอารยประเทศ โดยจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบสุขาภิบาล
วันนเรศวรมหาราช - 25 เมษายน 2562
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้อิสรภาพ ทำนุบำรุงบ้านเมืองให้รุ่งเรืองของไทย
วันเต้นรำสากล - 29 เมษายน 2562
เพื่อรำลึกถึงและเป็นวันเกิดของ ฌอง จอร์จ โนแวร์ ชาวฝรั่งเศส ผู้สร้างสรรค์การเต้นบัลเลต์สมัยใหม่ โดยเป็นการพัฒนาการเต้นบัลเลต์ในแบบฉบับของศิลปะ อีกทั้งยังทำดึงดูดให้เกิดความสนใจของผู้คนในวงกว้างเกี่ยวกับศิลปะการเต้นรำ