ปฏิทิน พฤศจิกายน 2563

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
Today
6 ธันวาคม 2562

ปฏิทิน พฤศจิกายน 2563

  • จันทร์
  • อังคาร
  • พุธ
  • พฤหัสบดี
  • ศุกร์
  • เสาร์
  • อาทิตย์
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง - 14 พฤศจิกายน 2563
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 โดยพระองค์ได้ทรงศึกษาค้นคว้า ตลอดจนการวิจัยทางด้านเอกสารในด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปลงสภาพอากาศ
วันกองทัพเรือ - 20 พฤศจิกายน 2563
เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากรมทหารเรือ ให้เจริญก้าวหน้าทั้งองค์บุคคล และองค์วัตถุ
วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของไทย
วันสาธารณสุขแห่งชาติ - 27 พฤศจิกายน 2563
วันก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข