ปฏิทิน มิถุนายน 2564

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
Today
8 ธันวาคม 2564

ปฏิทิน มิถุนายน 2564

วันดื่มนมโลก - 1 มิถุนายน 2564
กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมให้แก่ประชาชน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันอัฏฐมีบูชา - 3 มิถุนายน 2564 (วันหยุดราชการ)
วันสิ่งแวดล้อมโลก - 5 มิถุนายน 2564
เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ ระหว่างชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม
วันมหาสมุทรโลก - 8 มิถุนายน 2564
เพื่อเฉลิมฉลองและเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล กำหนดขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยสหประชาชาติ
วันอานันทมหิดล - 9 มิถุนายน 2564
รำลึกถึงพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ของพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ฟุตบอลยูโร 2020 - 11 มิถุนายน 2564
ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2020 หรือรู้จักกันในชื่อ ยูโร 2020 เป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครั้งที่ 16 จัดขึ้นโดยยูฟ่า เริ่ม 11 มิ.ย. 2564 – 11 ก.ค. 2564
วันที่มีการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย
วันสุนทรภู่ - 26 มิถุนายน 2564
วันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่) ซึ่งมีผลงานด้านบทกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจำนวนมาก
วันแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ทั่วโลก