ปฏิทินเดือน กรกฎาคม 2565

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
Today
25 มิถุนายน 2567

ปฏิทิน กรกฎาคม 2565

  • จันทร์
  • อังคาร
  • พุธ
  • พฤหัสบดี
  • ศุกร์
  • เสาร์
  • อาทิตย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย นับเป็นประเทศที่ ๓ ของโลก ที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ต่อจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
วันชาติอเมริกา - 4 กรกฎาคม 2565
โดยอาณานิคมของสหราชอาณาจักร 13 แห่งในดินแดนอเมริกาได้ออก "คำประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักร" (Declaration of Independence) ต่ออังกฤษ ก่อให้เกิดประเทศใหม่ชื่อว่า "สหรัฐอเมริกา" (United State of America) ขึ้น
วันอาสาฬหบูชา - 13 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการ)
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก (ปฐมเทศนา) แก่ปัญจวัคคีย์ คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
วันเข้าพรรษา - 14 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการ)
วันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงกลางเดือน 11
วันหยุดราชการปี 2565 กรณีพิเศษ - 15 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการ)
ครม.เคาะ วันหยุดราชการปี 2565 เพิ่มอีก 4 วัน เพื่อหยุดยาวกระตุ้นท่องเที่ยว
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการ)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10
วันภาษาไทย - 29 กรกฎาคม 2565
เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย
วันหยุดราชการปี 2565 กรณีพิเศษ - 29 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการ)
ครม.เคาะ วันหยุดราชการปี 2565 เพิ่มอีก 4 วัน เพื่อหยุดยาวกระตุ้นท่องเที่ยว