ปฏิทินเดือน กันยายน 2567

ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ประจำเดือน กันยายน 2567
Today
11 มิถุนายน 2566

ปฏิทิน กันยายน 2567

วันสืบ นาคะเสถียร - 1 กันยายน 2567
สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ไทย ผู้ที่รักป่าไม้และธรรมชาติด้วยกาย วาจา และใจ
วันศิลป์ พีระศรี - 15 กันยายน 2567
บุรุษผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย
วันโอโซนสากล - 16 กันยายน 2567
วันพิพิธภัณฑ์ไทย - 19 กันยายน 2567
วันจัดตั้ง มิวเซียม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชนแห่งแรกขึ้น
วันเยาวชนแห่งชาติ - 20 กันยายน 2567
วันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
วันครบรอบ 10 ปีแห่งการเสด็จประพาสคลองแสนแสบของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นการครบรอบ 10 ปีแห่งการเสด็จประพาสคลองแสนแสบของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นวันครบรอบ 10 ปี แห่งการรณรงค์รักษาแหล่งน้ำของประเทศโดยมีคลองแสนแสบเป็นตัวอย่าง
วันประมงแห่งชาติ - 21 กันยายน 2567
วันขยายพันธุ์ปลา เพื่อเป็นการทดแทนสัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในแต่ละวัน
วันสันติภาพโลก - 21 กันยายน 2567
เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับสันติภาพ
วันแรดโลก - 22 กันยายน 2567
พื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับ ประชาแรด ทั้ง 5 สายพันธุ์ และผลักดันจนกลายเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกได้สำเร็จ ทั้งยังเป็นการตระหนักถึงการลดจำนวนลงของแรดสายพันธุ์ต่างๆ ส่งผลให้พวกมันอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลักลอบล่าของมนุษย์นั่นเอง
วันมหิดล - 24 กันยายน 2567
วันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
วันทะเลโลก - 27 กันยายน 2567
เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล
วันท่องเที่ยวโลก - 27 กันยายน 2567
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้กำหนดให้วันที่ 27 กันยายน ของทุกปีเป็น วันท่องเที่ยวโลก