เช็คพัสดุ ไปรษณีย์ไทย

Track_OG

 

ทุกวันนี้วิธีการส่งพัสดุในระบบไปรษณีย์มีอยู่หลากหลายวิธีมาก หนึ่งในวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเห็นจะเป็นการส่งพัสดุในแบบ EMS หรือ Express Mail Service ซึ่งโดยปกติแล้วการส่งพัสดุในรูปแบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสิ่งที่ของที่บรรจุส่ง สามารถส่งถึงผู้รับได้ภายในไม่กี่วัน และที่สำคัญที่เห็นว่าเป็นข้อดีมากที่สุด คือ ผู้ส่งสามารถเช็คสถานะพัสดุส่งไปรษณีย์ว่าดำเนินการไปถึงขั้นใดแล้ว ถึงมือผู้รับ รวมถึงดำเนินการเซ็นรับแล้วรึยัง วิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆ เพียงเช็คสถานะผ่านหมายเลข Tracking ใส่ลงในช่องอยู่ด้านล่าง ..

 

วิธีใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลพัสดุ ไปรษณีย์ไทย

ขั้นตอนที่ 1

การป้อนหมายเลขที่ใช้ตรวจสอบ

1.1 หมายเลขที่ใช้ตรวจสอบ หรือ หมายเลขบาร์โค้ด เป็นหมายเลขเฉพาะที่ระบุถึงสิ่งของที่ได้ฝากส่ง ซึ่งอาจเป็นจดหมายหรือพัสดุไปรษณีย์ก็ตามแต่ ที่ผู้ใช้บริการจะหาพบได้จากใบเสร็จรับเงิน ดังรูปด้านล่าง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้บริการควรเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน หรือจดบันทึกหมายเลขบาร์โค้ดนั้นไว้ เพื่อการติดตามค้นหาในอนาคต

recive
1.2 ในการพิมพ์หมายเลขบาร์โค้ดลงในช่องหมายเลขสิ่งของที่อยู่ในหน้าจอ ผู้ใช้บริการ สามารถพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก (ea473124280th) หรือตัวพิมพ์ใหญ่ (EA473124280TH) ก็ได้ เพียงแต่ ต้องพิมพ์ติดกัน โดยไม่ต้องเว้นวรรคเหมือนดังหมายเลขบาร์โค้ดที่เห็นในใบเสร็จรับเงิน

input2

1.3 จากนั้นจึงสไลด์ปุ่มที่เห็นดังรูปด้านบน เพื่อค้นหา

ขั้นตอนที่ 2

การตรวจสอบสถานะสิ่งของ

กรณี หาพบ

หากหมายเลขบาร์โค้ดที่พิมพ์ในช่องหมายเลขสิ่งของถูกต้อง จะแสดง หน้าจอผลการค้นหา ดังรูปด้านล่าง

result
คำอธิบาย

ผลการค้นหาสำหรับหมายเลข : แสดงหมายเลขบาร์โค้ดที่พิมพ์ในหน้าค้นหา โดยจะแสดงผลการค้นหาที่พบในฐานข้อมูลของระบบ Track & Trace

วันที่/เวลา : คือ วันที่และเวลา ที่ทำการสแกนสถานะต่าง ๆ ที่เข้าสู่ระบบ Track & Trace

หน่วยงาน : คือ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ ศูนย์ไปรษณีย์ ที่ทำการสแกนหมายเลขบาร์โค้ดที่ค้นหานั้น

คำอธิบาย : คือ ประเภทการสแกนที่ ที่ทำการไปรษณีย์หรือศูนย์ไปรษณีย์ตามเส้นทางขนส่งแต่ละแห่ง ทำการสแกนสิ่งของ

ประเภทการสแกน ความหมายของการสแกน
รับเข้าระบบ สิ่งของที่ฝากส่งถูกรับเข้าระบบไปรษณีย์ ซึ่งอาจมีการรับได้หลายครั้ง ตามที่ทำการไปรษณีย์หรือศูนย์ไปรษณีย์

จากที่ทำการต้นทางที่รับฝากสิ่งของ จนถึงที่ทำการปลายทางที่จะรับสิ่งของเป็นที่สุดท้ายก่อนนำสิ่งของออกนำจ่าย

เตรียมการนำจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์ที่รับสิ่งของ จะสแกนเตรียมการนำจ่ายเพื่อที่จะนำสิ่งของออกไปนำจ่าย
สถานะการนำจ่าย สิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์นั้น ได้ถูกพยายามที่จะนำจ่าย ณ ที่อยู่ผู้รับแล้ว

และผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงสถานะของสิ่งของนั้นได้จากหมายเหตุการนำจ่าย

ผลการนำจ่าย : ใช้สำหรับใส่รายละเอียดสถานะของสิ่งของที่ถูกนำจ่าย

หมายเหตุการนำจ่าย ความหมาย
ผู้รับได้รับเรียบร้อย หมายเลขบาร์โค้ดหรือสิ่งของที่ฝากส่งนั้น ได้ถูกนำจ่ายให้กับผู้รับเรียบร้อยแล้ว
ออกใบแจ้ง หมายเลขบาร์โค้ดหรือสิ่งของที่ฝากส่งนั้น ไม่สามารถนำจ่ายให้กับผู้รับได้ จึงได้ออกใบแจ้งไว้ให้ผู้รับทราบ เพื่อติดต่อกลับไป
ส่งต่อตามตัวผู้รับ หมายเลขบาร์โค้ดหรือสิ่งของที่ฝากส่งนั้น ถูกส่งต่อไปที่อยู่อื่น ที่ผู้รับนั้นอาศัยอยู่จริง
ส่งคืนผู้ฝาก หมายเลขบาร์โค้ดหรือสิ่งของที่ฝากส่งนั้น จะถูกส่งกลับคืนผู้ฝากส่ง เนื่องจากไม่สามารถนำจ่ายให้กับผู้รับได้
ไม่ยอมรับ ผู้รับปฏิเสธที่จะรับสิ่งของที่ฝากส่ง
ส่งที่ทำการปณ.คืน หมายเลขบาร์โค้ดหรือสิ่งของที่ฝากส่งนั้น ไม่สามารถนำจ่ายให้กับผู้รับ และไม่ทราบที่อยู่ผู้ฝากส่ง จะถูกนำส่งที่ทำการไปรษณียภัณฑ์คืน
เก็บไว้รอจ่าย หมายเลขบาร์โค้ดหรือสิ่งของที่ฝากส่งนั้น ถูกเก็บไว้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ เพื่อรอให้ผู้รับมารับ
ส่งคืนศุลกากร หมายเลขบาร์โค้ดหรือสิ่งของที่ฝากส่งนั้น ถูกส่งกลับคืนศุลกากร (กรณีสิ่งของที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศ)

ชื่อผู้รับ : ถ้าหมายเลขบาร์โค้ดนั้น (หรือสิ่งของที่ฝากส่งนั้น) ได้ถูกนำจ่ายให้กับผู้รับเรียบร้อย โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบชื่อผู้รับพร้อมทั้งลายมือชื่อได้

(กลับไปด้านบน)

กรณี หาไม่พบ

หากหมายเลขบาร์โค้ดที่พิมพ์ในช่องหมายเลขสิ่งของไม่ถูกต้อง จะแสดง หน้าจอติดต่อเรา ดังรูปด้านล่าง

notfound2
หน้าจอติดต่อเรา จะแสดงพร้อมกับข้อความสีแดงว่า ไม่พบข้อมูลของหมายเลขสิ่งของนี้ ในกรณีนี้ ผู้ใช้บริการสามารถกดปุ่ม ย้อนกลับ ของโปรแกรม Internet Explorer หรือคลิก ที่รูปเครื่องหมายไปรษณีย์ไทย ที่อยู่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ เพื่อย้อนกลับไปที่ หน้าจอ ค้นหา เพื่อใส่หมายเลขบาร์โค้ดและทำการค้นหาอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3

การตรวจสอบชื่อผู้รับ

ในขั้นตอน ตรวจสอบชื่อผู้รับ นั้น จะสามารถทำได้เมื่อสิ่งของที่ฝากส่ง ถูกนำจ่ายให้กับผู้รับเรียบร้อย เท่านั้น

โดยจะมีหน้าจอแสดงดังรูปด้านล่าง

signature2
คำอธิบาย

วันที่นำจ่าย : แสดงวันที่ที่นำจ่ายสิ่งของ
เวลานำจ่าย : แสดงช่วงเวลาที่นำจ่ายสิ่งของ
ชื่อของลายเซ็น : ชื่อผู้รับที่รับสิ่งของ
ชื่อของที่ทำการ : ชื่อที่ทำการปลายทางที่นำจ่ายสิ่งของที่ฝากส่ง
ประเภทของการสแกน : ประเภทการสแกนสิ่งของ โดยจะมีค่าเป็นสถานะการนำจ่ายเสมอ
หมายเหตุการนำจ่าย : สถานะของสิ่งของที่ถูกนำจ่าย โดยจะมีค่าเป็น ผู้รับได้รับเรียบร้อย เสมอ

ขั้นตอนที่ 4

การติดต่อกับส่วนลูกค้าสัมพันธ์

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับส่วนลูกค้าสัมพันธ์ได้ทาง

โทรศัพท์ 1545

การตรวจดูรายละเอียดในการติดต่อ ทำได้โดยการคลิกที่ ติดต่อเรา ที่อยู่ทางด้านบนขวาของหน้าจอค้นหา

จากนั้น หน้าจอติดต่อเรา จะแสดงดังรูปด้านล่าง ซึ่งจะเหมือนกันกับหน้าจอที่ แสดงเมื่อไม่พบหมายเลขบาร์โค้ดที่ต้องการค้นหา แต่จะต่างกันเพียงแค่ไม่มีประโยคข้อความหาไม่พบแสดง

contact

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: http://track.thailandpost.co.th/