เช็คพัสดุ ไปรษณีย์ไทย EMS ติดตามสถานะสิ่งของ

Track_OG

 

ทุกวันนี้วิธีการส่งพัสดุในระบบไปรษณีย์มีอยู่หลากหลายวิธีมาก หนึ่งในวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเห็นจะเป็นการส่งพัสดุในแบบ EMS หรือ Express Mail Service ซึ่งโดยปกติแล้วการส่งพัสดุในรูปแบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสิ่งที่ของที่บรรจุส่ง สามารถส่งถึงผู้รับได้ภายในไม่กี่วัน และที่สำคัญที่เห็นว่าเป็นข้อดีมากที่สุด คือ ผู้ส่งสามารถเช็คสถานะพัสดุส่งไปรษณีย์ว่าดำเนินการไปถึงขั้นใดแล้ว ถึงมือผู้รับ รวมถึงดำเนินการเซ็นรับแล้วรึยัง วิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆ เพียงเช็คสถานะผ่านหมายเลข Tracking

วิธีใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลพัสดุ ไปรษณีย์ไทย

ขั้นตอนที่ 1

ทำการสมัครสมาชิก และล็อกอิน

1.1 สมัครสมาชิก เพื่อใช้งานระบบไปรษณีย์ในรูปแบบใหม่ล่าสุด

1.1

หน้าแรกจะพบกับ เมนู ภาพรวมการใช้งาน

1.2 เมนู ภาพรวมการใช้งาน เมนูนี้ จะบอกเกี่ยวกับ สถานะของพัสดุที่เรา จะได้รับ/ส่ง ได้อย่างละเอียดว่า พัสดุถึงไหนแล้ว ได้รับของเวลาเท่าไหร่ หรือส่งของวัน/เวลาไหน

1

12

1.3 ความหมายของรูปแบบสถานะ จะบ่งบอกว่า เอกสารหรือพัสดุ อยู่ในสถานะไหน และยังมีความหมายของสีในแต่ละสถานะอีกด้วย

2

การป้อนหมายเลขที่ใช้ตรวจสอบ

1.1 หมายเลขที่ใช้ตรวจสอบ หรือ หมายเลขบาร์โค้ด เป็นหมายเลขเฉพาะที่ระบุถึงสิ่งของที่ได้ฝากส่ง ซึ่งอาจเป็นจดหมายหรือพัสดุไปรษณีย์ก็ตามแต่ ที่ผู้ใช้บริการจะหาพบได้จากใบเสร็จรับเงิน ดังรูปด้านล่าง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้บริการควรเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน หรือจดบันทึกหมายเลขบาร์โค้ดนั้นไว้ เพื่อการติดตามค้นหาในอนาคต

รหัสไปรษณีย์+เลขTR
รหัสไปรษณีย์+เลขTR

1.2 ในการพิมพ์หมายเลขบาร์โค้ดลงในช่องหมายเลขสิ่งของที่อยู่ในหน้าจอ ผู้ใช้บริการ สามารถพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก (ea473124280th) หรือตัวพิมพ์ใหญ่ (EA473124280TH) ก็ได้ เพียงแต่ ต้องพิมพ์ติดกัน โดยไม่ต้องเว้นวรรคเหมือนดังหมายเลขบาร์โค้ดที่เห็นในใบเสร็จรับเงิน

13

1.3 จากนั้นจึงกดปุ่มค้นหา 

ขั้นตอนที่ 2

การตรวจสอบสถานะสิ่งของ

กรณี หาพบ

หากหมายเลขบาร์โค้ดที่พิมพ์ในช่องหมายเลขสิ่งของถูกต้อง จะแสดง หน้าจอผลการค้นหา ดังรูปด้านล่าง

 

15

คำอธิบาย

ผลการค้นหาสำหรับหมายเลข : แสดงหมายเลขบาร์โค้ดที่พิมพ์ในหน้าค้นหา โดยจะแสดงผลการค้นหาที่พบในฐานข้อมูลของระบบ Track & Trace

สถานะล่าสุด : คือ สถานะของพัสดุว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วในการนำส่ง

วัน/เวลา : คือ วันที่และเวลา ที่ทำการสแกนสถานะต่าง ๆ ที่เข้าสู่ระบบ Track & Trace

กรณี หาไม่พบ

หากหมายเลขบาร์โค้ดที่พิมพ์ในช่องหมายเลขสิ่งของไม่ถูกต้อง จะแสดง หน้าจอติดต่อเรา ดังรูปด้านล่าง

16
หน้าจอติดต่อเรา จะแสดงพร้อมกับข้อความสีแดงว่า ไม่พบข้อมูลของหมายเลขสิ่งของนี้ ในกรณีนี้ ผู้ใช้บริการสามารถกดปุ่ม ย้อนกลับ ของเว็ป Browser หรือ คลิก ที่รูปเครื่องหมายติดตาม ที่อยู่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ เพื่อย้อนกลับไปที่ หน้าจอ ค้นหา เพื่อใส่หมายเลขบาร์โค้ดและทำการค้นหาใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3

การตรวจสอบชื่อผู้รับ

ในขั้นตอน ตรวจสอบชื่อผู้รับ นั้น จะสามารถทำได้เมื่อสิ่งของที่ฝากส่ง ถูกนำจ่ายให้กับผู้รับเรียบร้อย เท่านั้น

โดยจะมีหน้าจอแสดงดังรูปด้านล่าง

17

คำอธิบาย

วันที่นำจ่าย : แสดงวันที่ที่นำจ่ายสิ่งของ
เวลานำจ่าย : แสดงช่วงเวลาที่นำจ่ายสิ่งของ
ชื่อของลายเซ็น : ชื่อผู้รับที่รับสิ่งของ
ชื่อของที่ทำการ : ชื่อที่ทำการปลายทางที่นำจ่ายสิ่งของที่ฝากส่ง
ประเภทของการสแกน : ประเภทการสแกนสิ่งของ โดยจะมีค่าเป็นสถานะการนำจ่ายเสมอ
หมายเหตุการนำจ่าย : สถานะของสิ่งของที่ถูกนำจ่าย โดยจะมีค่าเป็น ผู้รับได้รับเรียบร้อย เสมอ

ขั้นตอนที่ 4

การติดต่อกับส่วนลูกค้าสัมพันธ์

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับส่วนลูกค้าสัมพันธ์ได้ทาง

โทรศัพท์ 1545

การตรวจดูรายละเอียดในการติดต่อ ทำได้โดยการคลิกที่ ติดต่อเรา ที่อยู่ทางด้านบนขวาของหน้าจอค้นหา

จากนั้น หน้าจอติดต่อเรา จะแสดงดังรูปด้านล่าง ซึ่งจะเหมือนกันกับหน้าจอที่ แสดงเมื่อไม่พบหมายเลขบาร์โค้ดที่ต้องการค้นหา แต่จะต่างกันเพียงแค่ไม่มีประโยคข้อความหาไม่พบแสดง

1

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.thailandpost.co.th/th/index/